Välkommen

Full fart på första klubbkvällen. Italienskt på spåret samtidigt som FORTUM skulle få en leverans. Spårdragningen till Hjorthagen var dock inte helt färdig.  För övrigt blev det mycket rangerande och snack om ljudet i loken. Banan ger möjlighet till en hel del spännande tågrörelser.
semafor