Aktuellt

2017-02-28 Bes?k av SLAMRA
SLAMRAS styrelse bes?kte lokalen. Inf?r v?r flytt från spårvägsmuséet diskuterades ifall vi kan vara varandra behjälpliga under den tid som JS troligen kommer att vara utan egen lokal. Vi hoppas att diskussionen blir konstruktiv under våren så att vi Även framledes kan träffas regelbundet kring vår hobby.

2017-01-17 Full rulle
SÃ¥ Ã¤r vi igÃ¥ng igen. Vi hade en hel del rangerande. Layouten ger spännande utmaningar. Vi hoppas fler medlemmar tar med tÃ¥g och vagnar. Det fotograferades en hel del som vi hoppas kommer att synas pÃ¥ hemsidan.

2016-11-18 FNISS-träff nr 2
Ännu en trevlig kväll med mycket MJ-snack. Stambanan trafikerades hela kvällen. Totalt var det 17 personer som inte är med i vår förening som deltog på träffarna. Ett värvningsmejl kommer att skickas till alla.

2016-11-15 FNISS träff
Efter en väl genomförd Hobbymässa, där FNISS slog ett slag för N-skalan, hade vi första uppföljningsträffen i vår klubblokal. Fyra intresserade slussades in redan klockan 1800. Många frågor blev diskuterade och intresset från de nya för vår verksamhet var stort. Vi hoppas att vi kan knyta några även till vår förening. Ser fram mot nästa träff som blir på torsdag. Några har anmält att komma tillbaka redan då. Dessutom har vi ytterligare 7 anmälda. Smärre succé :-)

2016-08-25 En spännande höst
SÃ¥ Ã¤r vi igÃ¥ng efter en skön sommar. Vi bygger vidare pÃ¥ banan och fortsätter planering för trafikspel. Huvudtid Ã¤r fortfarande mÃ¥ndagkvällar efter 1900.

2016-02-09 Järnvägssällskapet jobbar vidare med banan
Trots hot om flytt från Tegelviksgatan, bygger vi vidare på banan.
Vi fortsätter med våra klubbkvällar. Första helgfria måndagen i månaden är det "körkväll".
Då tar vi fram våra tåg och kör på vårt nya "dubbelspår".
Dessutom börjar det nya industriområdet att bli färdigt för rangering och tågspel.

Om ni vill, besök oss gärna. Här på hemsidan finns kontakt information

2013-11-24 Tågurspårning på Södra
Detta händer naturligtvis inte på JS?

2013-11-11 Stambanan ansluten till slut
Ser rörigt ut för en oinvigd men det ger riktigt långa körsträckor.

2013-05-29 Förare fast för fylla
En olycka var nära. Förare för tidigt ute med ballasten. Polisen utreder omständigheterna.

2013-05-24 Utbyggnad av stambanan fortsätter

2013-02-21 Timmertransporter
Ett timmertåg draget av Green Cargo Rc4 möter ett tomtåg från Inlandsgods på väg mot terminalen

2013-01-20 Hos oss är det badsäsong året om

2013-01-15 Du-lok med nio vagnar i kroken
Ett svenskt Du-lok med 9 vagnar i kroken har provkörts i på den nya banan och utan problem klarat de brantaste stigningarna

2012-11-28 Första etappen av lokalbanan inkopplad, se premiär-tåget!
MÃ¥ndagen den 26 november kopplade "Banverket" in den sista växeln pÃ¥ lokalbanan. 
Nu kan man fÃ¥ se tÃ¥g rulla pÃ¥ alla spÃ¥r. 
Premiär-tÃ¥get var ett nytt Rc2 med mÃ¥nga amerikanska godsvagnar i kroken.

2012-05-15 Buss- och spårvagns hållplats vid Tvärgatan

2012-03-04 Svår tågolycka måndagen den 27 februari
En svår tågolycka mellan två godståg inträffade under måndagens körningar. De många samtidiga tågrörelserna gjorde att klareraren för ett ögonblick "tappade bort" ett södergående godståg i vändslingan. En upphinnandeolycka var därmed ett faktum. Lyckligtvis blev det inga personskador, men de materiella skadorna blev stora, se dagens bild


2012-02-01 Reportage i tidningen TÃ¥g nr 1 2012
Ett mycket trevligt reportage om Järnvägssällskapet finns att läsa i tidningen Tåg nr 1 2012.
semafor