Aktuellt

2021-11-05 Framsteg

Även om aktivitetsnivån var mycket låg under en lång period, har det inte stått helt still. Bland annat har Anders J byggt en miljö i anslutning till bangården, Lasse W har byggt färdigt rampen som skall ansluta till den framtida helixen. Helixen gör att vi kan påbörja anläggningen av vår "våning 2" på banan.Våning 2 är fortfarande på planeringsstadiet men vi har faktiskt redan färdigställt den första modullådan.

Arkiv

semafor