OLD-Dagbok

Ett brottstycke ur tillvaron som modellrallare från begynnelsen av 2014.
140512
 
Fyra gamla medlemmar plus en ny medlem på plats.
 
Vid prov med några tunga analoga Kato-lok på
pendeltågsslingan, befanns en störande spårknix
precis vid portalen till den dolda vändslingan
bakom Stenholmen. Knixen ägnades en del åtgärder.
 
Den nye medlemmen fick bekanta sig ordentligt
med banan.
 
Annars röjning av rest-virke och dammsugning.
Och förstås fika-paus och lite planering
inför hösten (kommer i Minibufferten).
140505
 
Stillsam tågkörar-kväll. 5 medlemmar närvarande.
Det mest spektakulära tåget denna afton
var en Kato-modell av det fransk-belgiska-nederländska-tyska
TGV (Train à Grand Vitesse) i Thalys-tappning från ca 1996
(eller något senare) i djuprött och silver och med tio enheter.
En verklig skönhet med perfekt digital drift!
 
Annars fotografering av holländska specialmodeller från
ett för medlemmarna välkänt skuldtyngt sterbhus.
Dessa modeller har inte gått att sälja via den mest
kända auktions-siten på nätet och kommer nu att
erbjudas medlemmarna via Minibufferten.
140430

Sista onsdagen av utannonserade körningar
på onsdags-eftermiddagar (14:30 - 16:30).
 
Lika tyst som vanligt, faktiskt.
Dvs. inte värst många besökare.
 
Så erfarenheten av åtta onsdagar i rad
är entydig. Onsdagar är ingen publikdag.
Inte ens under påsklovet.
 
Den stora publikdagen är lördagar.
Och då borde JS-fönstret vara bemannat,
från det att muséet öppnar till det stänger.
Alltså 11:00 - 16:00. Och körningarna
borde vara utannonserade i förväg.
 
Vi får se vad klubben orkar med hösten/vintern
2014-15 ...
 
Annars körde jag enbart tyska el-lok (DB),
epok III - V. Två persontåg (BR119 och BR140).
Samt två godståg (BR143 och BR150).
På ett handtag.
140428

Klubbkväll. Fyra glada medlemmar mötte upp.
Vi pysslade mest med att sätta upp
"skyddsräcken" på några utsatta avsnitt
på banorna kring Stenstaden, där det tidigare
dråsat vagnar i betonggolvet vid urspårningar.
 
Vi provkörde och kollade att inga långa
personvagnar skrapade i eller så, samt
prov-välte vagnar för att kolla att "räckena"
inte var för låga.
 
Annars dryfta vi diverse interna klubbangelägenheter
som dagbokens vara eller icke vara på hemsidan,
publika körningar, temporär plats för den skänkta
helixen och behovet av att röja undan bättre
i lokalen.
140423
 
Ute strålande försommarväder med
skir grönska bland lövträden,
blommande ginst och rikligt med
vitsippor i sluttningarna under träden.
 
Klarblå himmel, nordlig vind och ganska kyligt.
 
Inne på muséet, när jag kom vid 13-tiden,
var det fullt håll-i-gång och en närmaste
obegripligt hög ljudnivå från en stor
grupp av förskolebarn med bistra övervakare.
 
Men när jag började köra tåg 14:00 var det
knäpp tyst. Inga besökare utom en vid 15-tiden,
en som bara ägnade N-banorna ett flyktigt ögonkast,
men som stod länge och tittade på H0-montern.
Ett tecken i tiden?
 
Ytterligare en mycket speciell besökare dök
upp vid 16-tiden. En sann N-nörd som vill
donera en helix med tågmagasin och vändslinga
till klubben. Mycket aktiv i Värmland med
modulbyggande i H0-an ...
 
Annars inte en käft ...
 
Körde enbart digitala ånglok (epok I och II)
med passande vagnar på banorna kring Stenstaden.
Lyckades balansera 4 tågset, som gick snyggt och
prydligt i 1,5 timme utan några egentliga ingrepp
eller olyckstillbud. Använde tre handtag.
 
Körde en Re 4/4 (K.Bay.Sts.B) med tre-axliga personvagnar.
En BR50 (DRB) med två-axliga kolvagnar.
En IVATT Class 2MT (LMS) med små öppna godsvagnar.
En ALCo 2-6-0, s.k. Mogul (PRR) med utflyktsvagnar.
 
Provkörde också de renoverade analoga "pendeltågen".
Egentligen BR420 (S-bahn epok V).
Båda fungerar perfekt. Det ena är lite snabbare
än det andra, så man kan inte köra båda samtidigt
på samma körström någon längre stund.
140416

Tågkörningar 14:00 - 16:30.
 
Nu tror kanske någon att det inte körs
tåg för publik utom på onsdagar (som
ju bara är kortvarigt och på försök).
 
Men så är det inte alls. Förutom att det
kördes tåg varje dag under sportlovs-veckan
har det körts tåg under muséets öppet-tider
såväl måndagar som torsdagar under 2013-14,
om än inte utannonserat.
 
JS:s fönster utåt har alltså varit väl
bemannat länge och väl.
 
Just den här onsdagen var det rätt mycket
folk inne på Leksaksmuséet fram till
ungefär 15:30. Sedan bara enstaka besökare.
 
Körde uteslutande amerikanska dieslar,
två stycken EMD E5A, en ALCo S4 (switcher)
och en ALCo RS3 (också switcher = växellok)
med lämplga amerikanska vagnar (epok II - IV).
 
Förstås lite som att svära i kyrkan,
eftersom JS egentligen har svensk inriktning,
men numera är det rätt knepigt att få tag i
svenska modeller i N-skalan.
 
Personligen tycker jag dessutom att amerikansk
järnvägshistoria är lite extra intressant.
 
/Ingemar
140414
 
Det verkade nästan som om klubbkvällarna
skulle vara över för säsongen efter förra
måndagen (2014-04-07), men efter en del
mail-växling så kom 7 medlemmar, varav
6 styrelsemedlemmar inklusive ordförande
och kassör.
 
Efter presentation av nya växlar och
några omstuvade kontrollpaneler vidtog
en livlig debatt om klubbens framtid.
I form av ett informellt styrelsemöte.
 
Det är förstås våren 2017 som spökar.
Då skall lokalerna vara utrymda om
nuvarande tidplan fortsatt gäller.
 
JS-banan är ju uttryck för ett byggnadssätt
som har sin grund i N-skalans tidiga barndom
(i början av 1960-talet) och som av naturen
är mycket långsiktigt, till skillnad från dagens
populära modulbyggande.
 
Det är särskilt de yngre modellrallarna
som bygger moduler och dessa rallare är
ointresserade av vad JS håller på med.
 
Så, å en sidan har JS just nu en förhållandevis
kort planeringshorisont (två vår- och två höst-
säsonger; senast hösten 2016 måste den
nuvarande anläggning rivas).
 
Å andra sidan har JS för närvarande svårt
att rekrytera nya och yngre medlemmar.
 
Det förefaller inte heller särskilt troligt
att lokalfrågan kommer att lösas i samverkan
med vare sig Leksaksmuséet eller med Spårvägsmuséet.
 
Det gäller nu förstås att tänka till ordentligt,
särskilt som det kulturella klimatet hårdnat.
Kulturellt stöd från samhället minskar hela tiden.
Kulturen skall ju numera bära sina egna kostnader...
 
/Ingemar
140409
 
Ovanligt livligt på Leksaksmuséet denna eftermiddag
(14:00 - 16:00). Någon form av lov från skolorna?
Utanför ruskväder med snöblandat regn ...
 
Vädrade ett antal analoga lok från 80-talet.
Körde en ÖBB 1020 (el-lok, epok III) med ölvagnar,
en DR BR117 (el-lok, epok II) med tidsenliga personvagnar,
en DR 89 (ånglok 0-6-0T, epok I) med godsvagnar med platta tak m.ä,
samt en SNCF BB9291 (el-lok, epok IV) med containervagnar.
 
Hemma har jag ett testspår i form av en oval och med
en omkrets av ganska precis 3 meter. På den hade jag klockat
mina lok för att se vilka som passar ihop att köra på
samma körström (med ungefär samma hastighet som resultat).
 
Hemma har jag en Trix-tranfo som levererar opulserat 0-12 volt.
Och enligt mina mätningar passade BR117, DR89 och BB9291
utmärkt ihop, medan 1020-an avvek (så den körde jag separat
på banorna kring Stenstaden).
 
Men den analoga körströmen på JS-baborna är pulserad likström.
Och loken uppförde sig inte alls som jag ville. Vilket
jag fann en högst frustrerande. BR117 kroknade till och med.
 
Jag erinnrar mig att jag redan på 70-talet hade en tranformator
som kunde leverera såväl opulserad som pulserad körström,
men att jag aldrig gillade den pulserade körströmmen och
undvek den. Då som nu verkar det som den pulserande strömmen
sliter hårdare på loken. Så jag tänker inte "vädra" fler
analoga lok på JS-banorna. Enbart digitalt i fortsättningen ...
 
Kvar att köra är tre onsdagar till. Sista onsdagen blir
Valborgsmässoafton. Sedan är det "sommar".
140407
 
Tågkörarkväll (första måndagen i månaden).
Sju medlemmar var närvarande inklusive
sällskapets yngste medlem och hans pappa.
 
Så många tågset kördes inte.
Själv körde jag ett norskt timmertåg,
draget av en V170 (NOHAB diesel),
märkt NEG (Nordic Energy Group)
och i färgerna silver samt mellanblått.
 
Fick hålla mig till bibanorna, eftersom två
av medlemmarna jagade varandra på stambanan
med var sitt TGV (i Kato-tappning).
 
Detta pågick tills det ena tågsetet kroknade
på grund av överhettning och akut service
vidtog med nästan alla intresserat lutade över
reparatören.
 
Själv brummade jag vidare med min diesel och
mitt timmer, nu på stambanan runt hela lokalen.
 
Det här var sista kvällen innan "Banverket"
tog semester. En del förändringar beträffande
växlar och "Norra Station" gicks igenom.
 
140402
 
Ad hoc-körning med analoga tågset. 13:00 - 16:00.
Lugnaste onsdagen (de fjärde) så här långt.
Men så var det en strålande vårdag utanför muséet,
om än en tämligen kylig och blåsig sådan.
 
Matchade först JS:s Amtrak-tågset (5 vagnar)
mot Santa-Fe-dieseln och Burlington-vagnarna (6 vagnar).
Loken matchar bra på samma körström, men Santa-Fe-
dieseln slirar rätt ordentligt i uppförsluten.
Fick minska till 4 vagnar.
 
Sedan körde jag mitt S3/6 (släptenderånglok 4-6-2, epok I)
med åtta personvagnar med tvåaxliga boogier.
Gick verkligen stiligt!
 
Men gick inte att match mot mitt BR41 (släptenderånglok 2-8-2,
epok II-III) med Orientexpress-vagnar (6 stycken Pullman-vagnar).
 
BR41-an visade sig vara betydligt mer strömkrävande än S3/6-an.
 
Slutligen gick jag över till att köra tre stycken BR80
(små ånglok 0-6-0, epok II), alla med vagnset om 4-5 tvåaxliga
vagnar, varav ett vagnset för persontrafik (DR).
 
Försökte köra dem på stambanan förbi Södra station,
men de här små raringarna är för breda över nosen
och fastnade därstädes. Så jag körde dem på
bro-slingan, vilket fungerade utmärkt med alla
tre på samma körström.
 
Tidig hemgång eftersom inga besökare.
 
Ingemar
140331
 
Bara två medlemmar närvarande under sena eftermiddagen.
Mest underhåll av rullande materiel och rengöring
av såväl spårvägsspåren som visningsbanan (där man
kommer åt utan risk för livet!).
I ett av visningsloken var kolen helt slutkörda.
 
Tidig hemgång (19:15).
140326
 
Åter igen en stillsam onsdag på
Leksaksmuséet. Hade ett program
och planerade tågset i väskan.
 
Men tog det lugnt och körde lite ad hoc.
 
En stund matchade jag klubbens "EuroStar" (epok VI) mot
min "Silver Streak Zephyr" (CB&Q) (epok IV), och det
väckte lite uppmärksamhet.
 
Sedan körde jag klubbens BR150 (el-lok, epok V)
med Olles öl-vagnar. BR150:an går lite ryckigt i början,
men efter en stund riktigt snyggt.
 
Försökte matcha öl-tåget med min BR50 (tungt ånglok
för godståg, epok II) och 14 kolvagnar, men BR50:an var
för långsam och inte alls så stark som jag hade förväntat
mig. Väldigt slirande i uppförsluten.
Fick minska till 9 kolvagnar, vilket var en besvikelse.
 
Och så körde jag en BR203 (tysk diesel, epok VI) med
stora container-vagnar och en modern rälsbuss
(SNCF/DB, X739, epok V-VI).
 
Förstås några tillbud och ihakningar men i stort lugnt
och smidigt.
 
Ingemar Carleman
140324
 
Byggkväll. Fem medlemmar närvarande.
 
"Banverket" (Conny och Lars J) jobbar på
i det tysta med stationen och bibanan
vid långa innerväggen.
 
Den blivande bibanan är ansluten till stationen,
men fortfarande är det bara genomfart genom
stationen som är tillåten. All el mm är inte
färdiginkopplad än på ett tag.
 
Några saker som rycker allt närmare är
ett bra namn på stationen och att stapeln
med de tre plåtskåpen äntligen kommer bort.
 
En närvarande medlem vill gärna ha skåpen.
Så dags för beslut!
 
Föreslår att stationen får heta "Jacobstad"
till ära av det grundliga och omfattande
arbete som utförs av Lars J.
 
Under kvällen ivrigt plockande bland hus,
lokstall och andra plastmodeller för att
dekorera bibanan.
 
Annars har undertecknad inventerat bland
klubben rullande materiel i "tåglådan"
och märkt upp vilka lok som är digitala
respektive analoga.
 
Det finns fyra digitala, varav ett inte
mår så bra just nu (Amtrak-loket). De andra
tre fungerar utmärkt.
 
Det finns två analoga amerikanska dieslar
av märket Bachmann. Båda fungerar utmärkt.
Det ena är ett litet ettrigt växellok och
det andra en Santa-Fe-diesel.
 
Till det senare har jag plockat tillbaka
5 stycken utmärkt fungerande gröna
Burlington-vagnar (också Bachmann) från
flytt-kartongen med grunks till försäljning.
 
Ingemar Carleman
140319
 
Tågkörning 14:30 – 16:30
på JS-banan runt och under "Stenstaden".
 
Superslask och vårdagsjämning minus en dag.
Lugnt och stilla inne på Leksaksmuséet.
Inte många besökare. Dock lite fler är förra onsdagen (12/3).
Inget klirr i bössan vad jag hörde.
 
Försökte mig på att köra fem digitala tåg på ett
handtag. Fyra gick jättebra (ganska lätt att balansera),
men när det femte kom med i spelet gick det snett
nästa med det samma.
 
Typiskt nog med urspårning i "underjorden"
framme vid glasdörrarna. Så att jag måste
gå ut och öppna en glasdörr för att reda ut
eländet ...
 
Körde följande tåg-set:
 
Rysk diesel (BR132), ”Ludmilla” med JS:s grusvagnar.
Epok IV. I tjänst i DDR från 1974.
             
Tyskt el-lok (BR140), ”Gröna tåget”, lokalt
persontåg (Köln). Sju vagnar. Epok III.
 
Tysk diesel (V160) med kol-vagnar. Sex vagnar. Epok V.
 
Tyskt el-lok (BR119), ”Blå tåget”, persontåg TOUROPA. Sju vagnar. Epok IV.
 
Tysk rälsbuss (DTV627). Epok IV.
 
Epok III (1945 – 1968)
Epok IV  (1968 – 1994)
Epok V   (1994 – 2006)           
 
Publiken ville att man skulle köra över bron ofta.
Insåg att just bro-slingan kan betraktas som extra
viktig ur show-synpunkt. Utifrån ser man tågen
extra bra där och själv kommer jag att i fortsättningen
"presentera" tåg-seten där mer ofta än jag gjort hittills.
 
Nedfarten till bron genom tunneln är ju rätt lång,
så man kan med fördel köa upp tågen där och efterhand
skicka ut dem på stambanan.
 
Ingemar Carleman
140315
Hallå där!
 
Jo, jag har spanat in hur man lätt som en plätt kör in ett stort
ånglok (som kräver minst en kurvradie på 350 mm)  analogt
på JS-banan. Analogt eftersom man bäst gör inkörningen
innan man byter dummyn i NEM-fickan mot en dekoder.
 
Man ställer upp loket i magasinet (t.ex. på spår 9), kör ut på
bi-slingan (ej stambanan), vänder det innan man kommer in under
“Stenstaden” och kör tillbaka via spår 13 (t.ex.) och genom
vändslingan under stora helixen och tillbaka genom magasinet.
 
På medelfart tar ett varv ca 5 minuter. Så en timme i vardera
riktningen tar 12 + 12 varv.
 
Och det var vad jag gjorde idag lördag. Och det gick finemang.
Och det enda jag hade tänkt göra (för att förbereda ett tågsätt
inför kommande onsdagar).
 
Men det var ett otroligt publiktryck på Leksaks-muséet när jag var
där mellan 11:00 och 14:15. Så det fick bli lite “show” också,
fast bara analogt.
 
Samtidigt med inkörningen av stora ångloket så lät jag ett annat
analogt lok gå med några vagnar i “bro-slingan” (på samma ström).
Samt “gamla tåget”, pendel och spårvagn. Allt fungerade OK.
 
På visningsbanan stod RC-loket (i persontåget) still. Så det bytte
jag mot Connys reservlok (också RC) på hyllan. Har märkt det
“trötta loket” med särskild lapp.
 
Egentligen borde någon vara där på lördagar/söndagar och köra.
Själv är jag dock tveksam till att åka in till sta´n såväl fredag,
lördag som söndag, eftersom Nynäspendeln då är extremt
belastad (dessutom korta tåg lördag/söndag).
Alla skall ju in till sta´n och förlusta sig ...
 
Ses på måndag.
/Ingemar
semafor