PLANERING


Vinter och vår 2018 domineras av byggaktiviteter för att uppnå målet att ha en körbar anläggning på plats när Leksaksmuseet slår upp portarna i mitten av maj. Här kan du följa vilka aktiviteter som planeras:


Kommande aktiviteter

Tor 2018-03-22 kl 19.oo Byggkväll

Arbetsplanering

Ett första underlag för olika arbetsuppgifter som behöver utföras nu när Fas II drar igång. Flera av momenten kan ske parallellt. 
-  Limma rälsbädd
-  Göra modulskarvar (beskrivning nedan)
-  Löda räls över modulskarvar som är OKmärkta.
-  Inventera behov av växlar. Börja med ”småstationerna" på Diagonalen och Benet
-  Märka växlar med placering och "framkant" för färgkodning
-  Löda strömanslutning växlar
-  Limma räls
-  Ballastera
-  Ordna hyllor på plan 2 för "husutställning"
-  Ordna plats för Gordons monter.


JS metod för modulskarvar

Det åtgår ett antal moment för att bygga våra modulskarvar. Den tidskrävande delen är torktiden för det lim som används. Eftersom vi har så många skarvar att ordna är det inget problem, bara att ta nästa och nästa skarv medan limmet härdar.

Kort beskrivning av delarna i bygget:
-  Rälsbädden är cellplast och fästs med vitlim efter att modulskarven är klar.
-  Vid skarven limmas en plywodremsa med vitlim.
-  Ovanpå plywoodremsan läggs kretskortslaminat, det fäster vi med Karlssons klister.
-  En skruv dras genom laminat och plywood, håller ihop tills limmet härdat.
-  Lämpligt antal slipers tas bort från rälsen. (OBS rälsen läggs över skarven, kapas ej!)
-  På krestskortslaminatet behålls kopparskiktet under spåret, däremellan tas det bort.
-  Kretskortslaminatet och undersidan av rälsen förtennas.
-  Det är noga att spåret läggs i rätt vinkel, i normalfallet 90°. Därefter löds rälsen fast.
-  Nu kan rälsen kapas!

Därefter kan övrig spårläggning på modulen ske, spårskarvar, växlar osv.


Tidigare aktiviteter

Mån 2018-03-19 kl 19.oo  Årsmöte
Tor 2018-03-15 kl 19.oo Byggkväll
Mån 2018-03-12 kl 19.oo Byggkväll, preparering av moduler för rälsläggning och första läggning av räls.
Tor 2018-03-08 kl 19.oo Byggkväll, start fas II - spårplanering
Mån 2018-03-05 kl 19.oo  Byggkväll
Sön 2018-03-04 kl 15.00 Byggeftermiddag
Tor 2018-03-01 kl 15.oo Byggkväll, Conny kommer vara på plats redan kl 15 + ordinarie byggkväll
Sön 2018-02-25 kl  13.oo  Byggeftermiddag till ca kl 16.
Tor 2018-02-22 kl 19.oo Byggkväll
Tor 2018-02-22 kl 19.oo Styrelsemöte
semafor